QandAQandA3QandA2

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 80
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 245
ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super Admin 185
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 153
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Opeerating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 149
ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 818
แสดง # 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th