จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 116
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 188
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 475
ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ 2562(TEST) เขียนโดย Super Admin 467
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 416
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Opeerating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 448
ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 1598
แสดง # 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน