สพป.พช.1 จัดแสดงวิสัยทัศน์ของ ผอ.ร.ร.ที่ยื่นคำร้องขอย้าย

4

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา (AOC) สำหรับโรงเรียนที่ประกาศว่าง และมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 มีหลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านนางั่ว โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านสะแกงาม โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านบง โรงเรียนบ้านดง เป็นต้น และโรงเรียนที่คาดว่าจะว่าง มีหลายโรงเรียนเช่นกัน อาทิ โรงเรียนบ้านระวิง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ โรเรียนบ้านโป่งหว้า โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองกลอย โรงเรียนบ้านกงกะยาง โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านวังทอง และโรงเรียนบ้านยางหัวลม เป็นต้น ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2564964163549930&type=3

ฮิต: 109

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th