คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ซึ่งทำหน้าที่เวรประจำวันอังคาร ร่วมกันคัดกรองโควิด และอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ที่ทำหน้าที่เวรประจำวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้ร่วมกันคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 และร่วมอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ และห้องรับรอง ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของ "สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่วนหน้า"
โดยในวันนี้ ช่วงเช้ามีผู้มาติดต่อราชการจำนวน 12 คน และช่วงบ่ายอีก 17 คน ในบริการทั้งหมด 8 เรื่อง อาทิ การส่งหนังสือราชการ การขอรับสื่อการสอน การขอหนังสือรับรอง การเบิกค่าการศึกษาบุตร และการเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิ้งค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4272809599432036/

ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์
https://vt.tiktok.com/ZGJS1vTCV/

ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์
https://youtu.be/AqNnu2mM-dI

ติดตามคลิปและภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์
https://www.instagram.com/p/CRiz04sMDiV/?utm_medium=copy_link

ฮิต: 71

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน