คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Planหรือ BCP)  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประกายทอง
            เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan หรือ BCP) โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           คณะกรรมการได้ร่วมรับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง กับทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2563
           จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจำปี พ.ศ. 2564  จนแล้วเสร็จในช่วงเวลา 16.25 น.  
           อนึ่ง แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) คือ แผนที่กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานบริการภาครัฐที่สำคัญต่อประชาชน   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำแผนนี้เป็นปีที่ 2

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4276229142423415/              ติดตามคลิปข่าวเว็บไซต์ยูทูป เว็บลิงค์   https://youtu.be/2wYsetch-58


 
            ติดตามคลิปข่าวเว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์    https://vt.tiktok.com/ZGJSj9CGM/             ติดตามคลิปข่าวและภาพได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์  https://www.instagram.com/p/CRl6lJjMFxk/?utm_medium=share_sheet

 

ฮิต: 55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน