สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ. 3) แบบออนไลน์
              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 3) แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 43 โรงเรียน และมีคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมในห้องประชุมมะขามหวาน จำนวน 13 คน
             การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับคุณครูผู้รับผิดชอบงานระบบรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ด้านนางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินการต่อที่ประชุม แจ้งถึงภารกิจและวิธีการดำเนินการตามวาระที่กำหนด โดยได้มีการตอบข้อซักถามของเข้าร่วมประชุมด้วย

            อนึ่ง แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ คือ 1) บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 2) ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม และ 3) จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน สำหรับแบบ ปพ.3 เป็นแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา แบบนี้ เป็นรายงานรายชื่อและข้อมูลภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยันรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษา

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์
 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4278721965507466/

              ติดตามคลิปข่าวเว็บไซต์ยูทูป เว็บลิงค์  https://youtu.be/oIneX1SAn7M

              ติดตามคลิปข่าวเว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์   https://vt.tiktok.com/ZGJSrj6AU/

             ติดตามคลิปข่าวและภาพได้ที่เว็บไซต์ Instagram เว็บลิงค์
https://www.instagram.com/p/CRnx9C5s7gg/?utm_medium=share_sheet

ฮิต: 90

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน