สพป.พช.3 ศึกษาดูงานการนิเทศการศึกษา สพป.พช.1

3

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่กำกับดูแลการบริหารจัดการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานด้านการบริหารการนิเทศทางการศึกษาของคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารลูกเสือไทย ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2572834419429571&type=3

ฮิต: 81

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th