สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้าง จำนวน 105 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ แบ่งเป็นข้าราชการ 99 คน และลูกจ้างประจำ 6 คน รวม จำนวน 105 คน
 
ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4492005494179111/
 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4492427940803533/
ฮิต: 331

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน