7 พ.ย.62 ผอ.สพป.พช.1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 

1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดราษตระการคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดตราด โดยมี นายอำนาจ วิชยนุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม และมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยได้กล่าวเชิญชวนให้ท่องเที่ยวจังหวัดตราดซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอาหารและสิ่งที่น่าสนใจจำนวนมาก การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/… 

ฮิต: 174

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th