สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมงาน
          อนึ่ง การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา โดยเป็นการเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ จากผู้ปกครอง
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4528506240529036/

ฮิต: 162

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน