เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา (AOC) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ผลการคัดเลือกปรากฏว่า สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ระดับรางวัลยอดเยี่ยม และสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านบุฉนวน ระดับรางวัลยอดเยี่ยม และ 2) โรงเรียนบ้านผาทอง ระดับรางวัลดีเด่น ทั้งนี้ ได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว อนึ่ง รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดจัดงานการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD หัวข้อ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 ภูมิภาค โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ จะจัดงานในระดับภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย ในช่วงวันที่ 22 ถึง 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลินสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 ถึง 09.30 น. โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2699225730123772&type=3

ฮิต: 201

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th