เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1)  นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมกันแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา ที่จะมุ่งมั่นร่วมกันดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันได้แก่ ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถึชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ร่วมกันสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน  ทั้งนี้ ภายหลังการทำกิจกรรมแล้ว ผอ.สพป.ได้แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และมอบหมายให้นายวลี มีภู่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ แจ้งเรื่องการที่ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการและเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่หน้าเสาธง ด้านหน้าของห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2698693173510361&type=3

ฮิต: 123

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th