เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางส่วนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิ ข้อมูลการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 มาตรการป้องกัน ป้องปราม การทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ ในการรับนักเรียน ปี 2563 แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขั้นสูง แนวทางการรณรงค์ให้เด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม และระเบียบวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 (ขอขอบคุณ ภาพ/เรื่องจาก คุณรัฐเขต สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์) เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2794538190592525&type=3

ฮิต: 106

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th