QandAQandA3QandA2

           สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยการศึกษาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวมต่อเนื่อง หลังการประชุมนัดก่อนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
           เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม AOC เช่น การพิจารณาร่างการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย กำหนดเครื่องมือการวิจัย ตลอดจนการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่การเก็บข้อมูลต่อไป การประชุมในวันนี้นับว่ามีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่ง
          อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3163603367019337/

ฮิต: 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th