QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
โดยมีนายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
พิธีดังกล่าวมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) และ พระเดชพระคุณ พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ และนำคณะสงฆ์ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล มีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสฯ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3248046605241679/ ·

ฮิต: 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน