QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยในวันนี้ ได้เดินทางไปทำพิธีมอบที่บ้านพักของนักเรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ คือ 1) โรงเรียนบ้านนางั่ว 2) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3) โรงเรียนบ้านสะแกงาม และ 4) โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3268756329837373 ·

ฮิต: 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน