QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.ร่วมกันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ ทั้ง 3 เขต และ สพม.40 ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. เป็นวันรองสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการพัฒนา โดยในวันนี้ในภาคเช้าได้มีการพัฒนาสุขภาพกายจิต โดยนิมนต์พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ มหานิกาย วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาแสดงธรรมเทศนา
จากนั้นเป็นกิจกรรม Chare and Learn โดยคณะวิทยากรพี่เลี้ยง การนำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice ของแต่ละกลุ่ม ตามด้วยการเสริมประสบการณ์บริหารจัดการในสถานศึกษา และในช่วงภาคค่ำเป็นกิจกรรมชื่อ "ราตรี เสมาเพชรปุระ 63" ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3418061268240211/

ฮิต: 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน