QandAQandA3QandA2

มื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด และกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 และผู้ที่ได้รับการเลือกจากคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกิจกรรมที่ทำความดีในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสที่ได้มอบหมายให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นศูนย์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 58 คน ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา
อนึ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีการทำกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดเป็นประจำทุกเดือน แต่เนื่องจากเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับภารกิจด้านต่าง ๆ ทำให้มีการจัดทำบุญเดือนเกิดใน 7 เดือนที่เหลือ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ขึ้น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไวต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3456429311070073 · 

ฮิต: 20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน