QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำพวงหรีดไปเคารพศพ ว่าที่ร้อยเอก สมคิด มั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ศาลาวัดทุ่งสะเดียง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด ตามแนวทางการจัดสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดให้มีการสงเคราะห์แก่บุคลากรที่มีญาติสายตรง (บิดามารดาและบุตร) หรือตนเองถึงแก่กรรม ด้วยการอนุมัติให้จัดหาพวงหรีดเคารพตามความเหมาะสม ตามวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับสำนักงานทุกคน อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ได้จัดทำพวงหรีดพัดลมในการสงเคราะห์ ซึ่งหรีดดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
สำหรับคณะเจ้าภาพ ได้ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และจะบำเพ็ญกุศลไปจนถึงคืนวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดทุ่งสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป
ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยเอก สมคิด มั่งมี ได้ย้า่ยมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากสอบคัดเลือกได้ และไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และต่อมาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีมติเห็นชอบให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออยู่ใกล้โรงพยาบาลและบ้านพัก เนื่องจากต้องพักรักษาตัวจากการเจ็บป่วย แต่ได้เสียชีวิตก่อนที่จะเดินทางไปรับราชการ ณ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ด้วยเหตุป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ต่อมน้ำดี
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3575514639161539/ ·

ฮิต: 7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน