เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หัวหน้าชุดที่ 4 อำเภอเขาค้อ พร้อมคณะ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ โดยมีจุดตรวจหลัก จำนวน 3 จุดและจุดตรวจรอง จำนวน 4 จุด สำหรับคณะกรรมการ ในชุดที่ 4 ประกอบด้วย ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายราเชนทร์ บูรณะศาสตร์ ผอ.กศน.จ.เพชรบูรณ์ และมีหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เป็นเลขานุการ สำหรับการติดตามตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม จุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 จำนวน 11 ชุด ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้คกลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2270271286352554&type=3

 1

ฮิต: 313

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th