4-5 พ.ค.62 คณะ สพป.พช.1 ร่วมกิจกรรมงานราชพิธีพระบรมราชาภิเษกฯ

    เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ตามกำหนดการที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้น โดยได้มีการมอบหมายคณะบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมพิธี โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมีคณะข้าราชการ คณะจิตอาสา และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ ต่อมาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกับคณะข้าราชการ คณะจิตอาสา และประชาชน ร่วมรับชมพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์

2

ฮิต: 209

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th