13 พ.ค.62 สพป.พช.1 ศึกษาดูงานฯ เขตสุจริต สพป.ลำปาง เขต 1

       เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร. อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตสุจริตต้นแบบ ณ สพป.ลำปาง เขต 1 โดยมีคณะศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 31 คน และจากสถานศึกษา จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลด้วยดีจากนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 
ผอ. สพป. ลำปาง เขต 1 และคณะ

13.62 . 1 0077

ฮิต: 255

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th