14 พ.ค.62 สพป.พช.1 ดูงานการดำเนินการเขตสุจริตที่ สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร. อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเขตสุจริตต้นแบบ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีคณะศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 31 คน และจากสถานศึกษา จำนวน 10 คน โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลด้วยดีจาก ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์  ผอ. สพป. ลำพูน เขต 1 และคณะ

01

ฮิต: 304

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th