QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมบริการ ครบ 5 วัน ได้ฤกษ์เปิดศูนย์อำนวยการผู้ติดต่อราชการ  วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่มาให้บริการ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพถชรบูรณ์ เขต 1 รวมทั้งตรวจเยี่ยมคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคลผู้เข้ามาปฏิบัติราชการและติดต่อราชการ โดยการวัดอุณหภูมิ กรอกข้อมูลบุคคล และบริการเจลล้างมือ ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สำหรับเวรประจำวันศุกร์ ประกอบด้วย 1) นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2) นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3) นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4) นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5) นางยุพา ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 6) นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 7) นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 8) นางฐิติวรดา มงคล พนักงานราชการ 9) นางวารุณี ผลบุญ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 10) นางพัชรินทร์ เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 11) นายเอกชัย กองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 12) นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 13) นายธีรวัฒน์ บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั้งนี้ มีผู้ตรวจเยี่ยม คือ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้เอง ได้มีการทาสีหน้าห้องใหม่ เก็บขอบด้วยสีน้ำมัน หน้าอาคาร ต่อจากการเทปูนซีเมนต์และขัดหน้าปูนด้วยสีแดงเข้มสดใส จากการทุ่มเทการทำงานในช่วงบ่ายและช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนในวันที่ผ่านมาของคณะลูกจ้าง โดยการควบคุมกำกับและให้กำลังใจของนายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ
จากนั้นได้ปรับปรุงภายในห้อง และป้ายชื่อ โดยติดตั้งป้ายชื่อศูนย์อำนวยการความสะดวกผู้ติดต่อราชการ และป้ายไวนิลบ่งบอกการบริการที่ให้แก่ผู้ติดต่อราชการ โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. โดยได้มีการเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิด
ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดทางเฟสบุ้ค ในเว็บไซต์เฟสบุ้คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์
ฮิต: 22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน