QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพและให้กำลังใจคู่สมรสของ นายสุพิชญ์ พูลส้ม ช่างปูน โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แทน ร่วมวางหรีดเคารพศพนายสุพิชญ์ พูลส้ม ช่างปูน โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) ซึ่งถึงแก่กรรม โดยมีนายมงคล ทองลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) และคณะร่วมอำนวยความสะดวก ณ บ้านพักส่วนตัวใกล้โรงเรียน
นายสุพิชญ์ พูลส้ม รับราชการมาหลายปีและจะเกษียณราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่ได้เสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุราชการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะเจ้าภาพกำหนดบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมทุกคืน ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 13 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้กำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดโพธิ์กลาง ตำบลท่าพล เวลา 14.00 น. นี้ และได้ขอเชิญผู้มีเกียรติได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3835714936474840/
ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน