QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งบคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
ในการนี้ นางกานต์พิขชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้เข้าโครงการนี้ด้วย
สำหรับกิจกรรม ในการร่วมโครงการประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564” การบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”
ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์
ฮิต: 14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน