QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นายสุพิชญ์ พูลส้ม ช่างปูน โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และประชาชน มาร่วมงานจำนวนมาก
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ นายสุพิชญ์ พูลส้ม ช่างปูน โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) ณ วัดโพธิ์กลาง ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
          ทั้งนี้ นายสุพิชญ์ พูลส้ม ได้รับราชการมานาน โดยจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ แต่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการให้เกียรติ และให้ความสำคัญแก่บุคลากรของโรงเรียนบ้านท่าพลฯ นายมงคล ทองลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประสานงานในการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
         อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ให้ความสำคัญต่อการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และการจากไปของบุคลากรในสังกัด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนงานการศึกษา และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ถึงระดับโรงเรียนทุกตำแหน่ง โดยกรณีเสียชีวิตได้มีระเบียบกำหนดให้มีการมอบหรีดเคารพแก่ผู้เสียชีวิตที่เป็นบุคลากรโดยตรง และยังรวมถึงผู้เป็นบิดาหรือมารดา ตลอดทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคลากรด้วย
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3842907699088897/

ฮิต: 11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน