QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 7

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 7 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 แต่เป็นการประชุม ครั้งที่ 2 ของคณะนี้ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุม
อนึ่ง คณะของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน ระดับมัยธยมศึกษา ขนาดใหญ่ โดยก่อนหน้านี้ได้ประเมินนักเรียนที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวการประเมินนักเรียน โดยคณะของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ย้อนหลังได้ที่เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3817976374915363/

ติดตามประมวลภาพแสดงได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3845548185491515/

ฮิต: 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน