QandAQandA3QandA2

 2

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เปิดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียน ณ ห้องประชุมมะขามหวาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ในโอกาสนี้เองคณะครูภาษาไทยได้จัดการแสดงเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับชม สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นยังมีการอ่านบทกวี โดยครูภาษาไทยด้วย ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.ยังกล่าวรายงานว่า เพื่อเป็นสร้างสีสันและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในด้านการคัดลายมือ จึงได้จัดการแข่งขันคัดลายมือครูขึ้น ซึ่งหากกิจกรรมคัดลายมือครูประสบความสำเร็จ ตนมีแผนงานที่จะจัดการแข่งขันคัดลายมือครูในระดับต่าง ๆ ต่อไป ทั้งในเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ตลอดทั้งระดับประเทศต่อไปด้วย สำหรับแบบตัวอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือของครูแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบกระทรวงศึกษาธิการ และแบบตัวอักษรประดิษฐ์ ติดตามรับชมประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ฮิต: 340

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th