สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ชำนาญการฯ สพฐ.

 12

     เมื่อช้าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล โดยมี ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยาวี- ห้วยโป่ง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในระดับสถานศึกษา โดยมี นายพฤฒสภา แย้มพราย ผอ.โรงเรียนและคณะร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ฮิต: 292

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th