QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมรับเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติจาก ผวจ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวาระก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้กับบุคคล และคณะบุคคลหลายคณะ โดยในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีบุคคลเข้าร่วมรับเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนางอารีย์ คำมาตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นผู้รับมอบ และการมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการตัดสินกิจกรรมขบวนแห่ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 มีนายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ และคณะเป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้นยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการตัดสินธิดามะขามหวานอินทรีย์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2564 ท่านอื่น ๆ อีกด้วย
อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคล และคณะบุคคล ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2564 อีกส่วนหนึ่ง
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3956641161048883/
ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน