QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564          

           เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมี นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเพชรบูรณ์ในมูลนิธิเมาไม่ขับ สมาชิกเครือข่ายสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกเครือข่าย
สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์
         ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3982675448445454/

ฮิต: 27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน