QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ สู่นวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยให้ ผอ.รร.นำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meeting ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ดีเด่น ในลักษณะของ 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน หรือเรียกชื่อเป็นที่เข้าใจร่วมกันของคณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ว่า กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ สู่นวัตกรรมการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยการจัดครั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ในลักษณะมืออาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีบุคคลอื่นร่วมให้ข้อเสนอแนะ
การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่มีโรงเรียนบางส่วนยังไม่ได้นำเสนอผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา อนึ่ง วิธีการนำเสนอครั้งที่ผ่านและครั้งนี้นั้น ผอ.สพป.ได้ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับมาตรการเข้มข้นด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยคณะของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้นำเสนอ ได้เสนอผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meeting จากจุดที่โรงเรียนกำหนดเอง โดย ผอ.สพป.และคณะร่วมรับฟังและรับชมอยู่ในห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ A.O.C.
สำหรับในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการกำหนดให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม อำเภอชนแดน เป็นผู้นำเสนอ และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้นำเสนอในวันที่ 20 เมษายน 2563 อีกส่วนหนึ่ง ได้มาร่วมนำเสนอด้วย
ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่การนำเสนอครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์เฟสบุ้คด้วย ติดตามรับชมย้อนหลังส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/100001603526892/videos/4212112432185499/
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4018468741532791
ฮิต: 23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน