QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมสะดวกผู้ติดต่อราชการ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-โควิด 19
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลูกจ้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ประจำวันศุกร์ ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อราชการ และร่วมกันคัดกรองผู้เข้ามาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน ด้วยการตรวจวัดอุณภูมิ และบริการเจลล้างมือ
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ก เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4018816881497977
ฮิต: 20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน