สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนตร์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
หลังจากนั้นนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้แจ้งข่าวสารด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแจ้งเรื่องการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนหน้า เพื่อให้มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร มีสายการบริหารจัดการที่สั้นลง เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19) อีกด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4154531754593155
ฮิต: 44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน