คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เป็นเวรวันจันทร์ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการฯ ร่วมให้บริการทั้ง 8 บริการ และเพิ่มบริการใหม่ บริการที่ 9 โดยยังคงยืนหยัดคัดกรองฯ โควิด-19
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำวันอังคารของศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ร่วมกันคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ การกำกับการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ตลอดทั้งการสแกน QR code หมอชนะ ด้วย
สำหรับในวันนี้ มีการให้บริการผู้ติดต่อราชการหลายเรื่อง อาทิ การรับส่งหนังสือราชการ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การขอหนังสือรับรอง การขอสลิปเงินเดือนเงินบำนาญ การติดต่อเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ เป็นต้น
อนึ่ง ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการใช้บริการนัดหมาย -รับได้เลย ซึ่งเป็นบริการใหม่ ถือเป็นบริการที่ 9 โดยบริการดังกล่าวได้เปิดให้มีการนัดหมายล่วงหน้าทางระบบออนไลน์ จากนั้นมารับสิ่งที่นัดหมายได้ที่ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต้อราชการ โดยในเบื้องต้นนี้ ได้เปิดบริการนัดหมาย จำนวน 11 ประเภท และจะได้ขยายนัดหมาย และการบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป
ส่วนการดำเนินการด้านการสาธารณสุข ตามแนวทางของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็ยังคงมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไป
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4156640304382300

ฮิต: 44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน