คณะผู้ปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการให้บริการผู้ติดต่อราชการ 27 คน ใน 7 เรื่องใหญ่ พร้อมร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้างที่เป็นเวรประจำวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันให้บริการผู้ติดต่อราชการ จำนวน 27 คน โดยในวันนี้มีเรื่องที่ติดต่อหลายเรื่องอาทิ การส่งหนังสือราชการ การยืม ก.พ.7 การขอสลิปเงินเดือน การติดต่อขออนุญาตสอบครูผู้ช่วย การตรวจติดตามการอบรมสัมมนา การขอยกเลิกการหักเงินประกันชีวิต และการขอเบิกเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นต้น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4158102187569445/

ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน