นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ ในโอกาสเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลด้วย
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะ พร้อมทั้งคณะครูทั่วประเทศ รับฟังการประชุม
ทั้งนี้ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะเข้าร่วมการประชุมทางไกลในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางและนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้ยังแสดงความห่วงใยต่อคณะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะครูในสังกัด สพฐ.ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4160215254024805/

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน