คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกระบวนการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผ่านการประชุมออนไลน์
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ณ ห้องประชุมประกายทอง และเชื่อมโยงผ่านการประชุมออนไลน์ google meet อีกทางหนึ่ง
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ทางเว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4161099313936399

ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน