คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดและประดับตกแต่งห้องรับรองเพื่อครูและทุกคน
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมกันวางแผน และประดับตกแต่งห้องรับรอง เพื่อให้บริการแก่คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญ และประชาชนที่มาติดต่องานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการจัดการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินการเพื่อประชาชน โดยการนำของนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ติดตามประมวลภาพส่วนได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4162651637114500

ฮิต: 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน