สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและการเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับมอบหมายจาก ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและการเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมประกายทองสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
หลังเปิดการประชุมแล้ว ไม่มีการแจ้งเรื่องสถานการณ์โรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2564
จากนั้น จึงได้มีการพิจารณาในเรื่องของการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านวังพลับ โดยใช้หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 หมวดที่ 2 การรวมสถานศึกษา และเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4162854697094194

ฮิต: 14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน