คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.รองรับการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และการให้บริการอำนวยความสะดวก สร้างสายสัมพันธ์ และความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน และยังเป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อีกด้วย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อรองรับการพัฒนาอาคารสถานที่ สื่งแวดล้อม ให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังรองรับการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อราชการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ และความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกัน ในระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนักงานด้วยกัน ตลอดทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และผู้ปกครองของนักเรียน รวมถึงทุกภาคส่วนที่มาติดต่องานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และยังเป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สนองแนวทางของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ในการจัดพิธีเปิดห้องรับรอง (ซึ่งเป็นห้องกระจก) ในบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หรืออาคารโดม ที่มีกำหนดเปิดในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 อีกด้วย
ทั้งนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จะทำการเปิดห้องรับรองขึ้น เพื่อเป็นจุดอำนวยความสะดวก นั่งพักรอ พบปะพูดคุย หรือต้อนรับผู้มาเยือน หรือผู้มาศึกษาดูงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยห้องรับรองนี้ จะมีการจัดบริการกาแฟ และน้ำดื่มแบบการบริการตนเอง โดยผู้ใช้บริการจะมีหลากหลายทั้งในสำนักงานฯ เอง โรงเรียน ส่วนราชการ บุคคล และคณะบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4164488843597446

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน