คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานประจำวันอังคารของศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ และร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทำการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติงานและมาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในโอกาสเดียวกันก็ได้มีการอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ จำนวนทั้งสิ้น 32 คน
สำหรับการติดต่อราชการในวันนี้ มี 5 เรื่อง ด้วยกัน ได้แก่ การส่งหนังสือราชการ การขอสลิปเงินเดือน การขอหนังสือการหักภาษี ณ ที่จ่าย การส่งแบบแก้ไขแบบ ปพ.3 และการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4176282735751390

ฮิต: 26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน