คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนบ้านวังซอง
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะ สร้างความเข้าใจ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังซอง คณะผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนบ้านวังซอง ณ โรงเรียนบ้านวังซอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4179088962137434

ฮิต: 79

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน