คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมจัดทำคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้มีการขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จตามปฏิทินที่กำหนดต่อไป
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4179121595467504/

ฮิต: 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน