สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน
เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
หลังจากที่ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบและว มีการดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดในสำนักงาน และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยอาศัยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลจากหน่วยราชการอื่น ๆ
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4179232775456386

ฮิต: 51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน