คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานตามรูปแบบที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมศรีชมภู
การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งให้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสอดคล้องกับการรายงานระดับประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบและแนวทางที่กำหนด โดยให้มีการประยุกต์ใช้และรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือ และร่วมกำหนดรูปแบบและแนวทางในระดับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และระดับสถานศึกษาด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4179310618781935

ฮิต: 25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน