คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
           การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 100,400 บาท โดยเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง    เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง    เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง    ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชักจำนวน 2 ตู้    ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรองจำนวน 3 ตู้     และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
           สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ตามคำสั่งที่ 189 /2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4184689571577373/

ฮิต: 52

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน