QandAQandA3QandA2

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่เร่งช่วย ร.ร.ประสบภัยจากเหตุสถานการณ์พายุ "โพดุล"

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเตรียมการเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียน ที่ประสบภัยจากเหตุสถานการณ์พายุ "โพดุล" ณ โรงเรียนในเขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง โรงเรียนบ้านไร่ฝาย และโรงเรียนบ้านดงลึก โดยก่อนหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้เอำนวยการโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามมาตรการและแนวทางในการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว ทั้งนี้ ในเบื้องต้น คณะสำรวจความเสียหายฯ ได้รับทราบผลความเสียหายแล้วและได้เร่งสรุปรายงานไปยัง สพฐ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีหน่วยงานราชการทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนำของนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วส่วนหนึ่ง และโรงเรียนเองก็ได้ประสานความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางที่ สพฐกำหนด เช่นกัน สำหรับ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ยังได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จากภาคส่วนต่าง ๆ ขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมความช่วยเหลือ และช่วยคัดกรองความเดือดร้อนตามสภาพความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับมอบให้ผู้ต้องการที่จะช่วยเหลือได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2513453892034291&type=3

1

ฮิต: 201

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน