14-15 ก.ย.62 สพป.พช.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายใน ณ เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

 6

เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.ย. 62 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายใน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ฮิต: 154

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th