คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมใจกัน ร่วมปรับพื้นที่และปลูกต้นคุณนายตื่นสาย ต้อยอดกิจกรรมสัมพันธ์ "พวกเราคือทีมเดียวกัน"
          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ได้ร่วมใจกัน ปรับพื้นที่บริเวณบ้านพักที่รื้อถอนออกไป ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม และร่วมกันปลูกต้นคุณนายตื่นสายในพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งหวังก่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และยังเป็นลานกิจกรรม เพื่อครู บุคลากร ลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อไป
           อนึ่ง การรวมน้ำใจต่อยอดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการต่อยอดกิจกรรมสัมพันธ์ "พวกเราคือทีมเดียวกัน" อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมบริจาคเงินเพื่อซื้อน้ำดื่มมอบให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์

          โดยในวันนี้ช่วงบ่าย คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อหินคลุก สำหรับปรับพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งต่อไปอาจมีการเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4262914497088213/

          ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์     https://vt.tiktok.com/ZGJBV4nns/

          ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์ https://youtu.be/cU_RjHZRHMc

          ติดตามคลิปข่าวและภาพบางส่วนได้ที่เว็บไซต์ instagram เว็บลิงค์   https://www.instagram.com/p/CRb_psosJPR/?utm_medium=share_shee

ฮิต: 91

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน